Výstavy

Výstava v palárikovoskom kaštieli pri príležitosti dňa otvorených dverí v roku 2019.

V tomto nádhernom kaštieli si môžete tiež vychutnať svoju svadbu.